Bio Star Sp. z o.o.

Adres:
ul. Bogusława IV nr 15
73-110 Stargard
Tel. 91 573-35-36
email: biuro@biostar.stargard.pl

NIP: 854-23-64-961
REGON: 320737738
KRS: 0000340114
Kapitał Zakładowy 36.661.000 zł

Konto bankowe: Bank PKO S.A. I O/Stargard
37 1240 3901 1111 0010 2732 9772
30 1240 3901 1111 0010 2977 0127  – ZFŚS

Skip to content